Gastroskopie - Gastroenteologická ambulance - MUDr. Pavel Sychra, Mohelnice

Gastroenterologická ambulance v Mohelnici

Přejít na obsah

Gastroskopie

 
Gastroskopie

 
Definice a využití vyšetření: Gastroskopie je endoskopické vyšetření, při kterém se vyšetřuje jícen, žaludek a přilehlá část tenkého střeva (dvanáctník). Je to časté vyšetření, které s sebou nenese výrazná rizika. Gastroskopie je jak diagnostickou, tak léčebnou metodou. Gastroskop je ohebný endoskop, který je na svém konci opatřen světlem a kamerou, prostřednictvím které se přenáší obraz na obrazovku. Gastroskop obsahuje také pracovní kanál, kterým využíváme k zavádění pracovních nástrojů, např. kleště, injektor nebo klipovač.

 
Indikace gastroskopie: Indikací ke gastroskopii je celá řada. Nejčastěji jsou ke gastroskopii indikováni pacienti s bolestí břicha, poruchami trávení – nechutenství, hubnutí, pocit na zvracení a zvracení. Ke gastroskopii jsou také indikováni pacienti se známkami krvácení do zažívacího traktu – krev ve stolici, černá stolice, zvracení krve, ale také chudokrevnost. Důležitou indikací ke gastroskopii jsou také příznaky refluxu žaludečních šťáv – pocit návratu stravy do úst, kyselo v ústech, říhání nebo kašel a dechové potíže.
 
Příprava před vyšetřením: Pacient přicházející na vyšetření musí být řádně připraven. Nezbytnou součástí přípravy je být nalačno (nejíst a nepít) 5-6hodin před vyšetřením a také v této době nekouřit a neužívat alkoholické nápoje.

 
Průběh gastroskopie: Po příchodu do vyšetřovny si pacient odloží brýle a zubní protézu, pokud ji má a je vyzván sestřičkou k položení na vyšetřovací lehátko. Zdravotní sestřička uloží pacienta do vyšetřovací polohy. Poloha je na levém boku s levou rukou za zády s pokrčenými koleny. Hlavu má pacient předkloněnou bradou k hrudníku. Pokud si pacient si pacient přeje, tak je mu před vyšetřením sprejem na kořen jazyka aplikována lokální anestezie. Dále lékař pacientovi, za pomoci jeho polknutí, zavede gastroskop ústy do jícnu a dále do žaludku a začátku tenkého střeva. Během gastroskopie se žaludek naplňuje vzduchem, aby byl roztažen a bylo možné zhodnotit celou sliznici vyšetřované části zažívacího traku. Pokud je nalezena patologie na vyšetřované sliznice, tak pomocí pracovního kanálu a kleštiček jsou odebrány vzorky na histologii (na mikroskopické vyšetření) nebo odběr vzorku na prokázání infekce Helicobakter Pylori. Pokud při gastroskopii je nalezen zdroj krvácení, jak z jícnu, žaludku nebo dvanáctníku, tak je pomocí pracovního kanálu opichem s aplikací látek na stavění krvácení nebo nasazením ocelových klipů ošetřen. Před extrakcí gastroskopu je endoskopistou odsáván vzduchový obsah žaludku a přístroj pomalu extrahován. Vyšetření je pro pacienta bezbolestné a při celém vyšetření je nutná spolupráce pacienta a jeho klid na vyšetřovacím lehátku.

 
Komplikace gastroskopie: Gastroskopie je považována za bezpečné vyšetření. Komplikace mohou vést z aplikace lokálního anestetika při alergii na tuto látku. Mezi další množné komplikace patří protržení jícnu, které hrozí při defektu na sliznici jícnu nebo při neklidu pacienta při vyšetření. Mezi méně časté komplikace patří krvácení po odběru vzorků. Pokud pacient nedodrží přípravu před gastroskopii, tak je ohrožen vdechnutím žaludečního obsahu.

 
Po vyšetření: Po vyšetření si pacient odplivne sliny do nachystané vaty a upraví se. Dále vyčká na předání výsledku vyšetření a je lékařem seznámen a poučen o výsledku.
 
Pokud je pacientovi aplikována lokální anestezie, tak musí setrvat 2 hod. po vyšetření v čekárně a má po celou tuto dobu zákaz konzumace pijí a jídla. Po uplynutí této doby se nahlásí lékaři a odchází domů. Pokud jsou odebírány vzorky sliznice z jícnu nebo žaludku, tak pacient 2-3hod. po vyšetření nesmí jíst a pít nic horkého. Pokud při gastroskopii je stavěno krvácení, tak je po vyšetření nutná hospitalizace na lůžku interního oddělení (Nemocnice Šumperk, FN Olomouc).
 
 
Příprava před gastroskopií
 
  • Pacient na gastroskopii přichází vždy nalačno.
  • Minimálně 4-5 hodin před vyšetření nejíst, nepít a nekouřit.
  • Pacienti s Diabetem mellitem (cukrovka) budou vyšetření přednostně v ranních hodinách, aby mohli po vyšetření aplikoval léky potřebné k léčbě diabetu mellitu spoleně se snídaní.

 
Omezení po vyšetření : pokud proběhne odběr biopsii z jícnu a žaludku, tak je doporučeno 2-3hod pít a jíst jen studené nebo vlažné jídlo a pití
Návrat na obsah